مرکز جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

مرکز: جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی گوگرد در بعضی جایگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد است ، آخرین اوضاع پایش بنزین تهران

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که بنزن موجود در بنزین استانداردهای موجود را پاس می‌کند گفت: میزان گوگرد طبق

گوگرد در بعضی جایگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد است ، آخرین اوضاع پایش بنزین تهران

آخرین اوضاع پایش بنزین تهران/ گوگرد در بعضی جایگاه ها بالاتر از حد استاندارد است

عبارات مهم : آخرین

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که بنزن موجود در بنزین استانداردهای موجود را پاس می کند گفت: میزان گوگرد طبق آخرین نمونه برداری ها در بعضی جایگاه ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ ppm بوده است .

به گزارش ایسنا محمد رستگاری درجلسه کارگروه کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به آخرین اوضاع کیفیت بنزین پایتخت کشور عزیزمان ایران و آخرین پایش های اداره محیط زیست گفت: نمونه های ما در مورد بنزن در بنزین توزیعی شهرتهران حدود ۱ درصد را نشان می دهد. در بعضی از جایگاه ها بنزن بیش از یک درصد و در بعضی نیز حدود ۱.۲ درصد نیز مشاهده شده است است .

وی با اشاره به اینکه میزان استاندارد بنزن در سوخت یک درصد هست، تصریح کرد: این میزان در بعضی آمار تا ۵ درصد نیز اعلام شده است است ولی به طور کلی می توان گفت که سوخت توزیعی درسطح شهرتهران بنزن استاندارد را پاس می کند.

گوگرد در بعضی جایگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد است ، آخرین اوضاع پایش بنزین تهران

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به میزان گوگرد بنزین توزیعی درسطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: میزان استاندارد گوگرد در بنزین ۵۰ ppm است ولی دربرخی از نمونه های ما ۸۰ تا ۹۰ ppm نیز گزارش شده است هست.

رستگاری با اشاره به اینکه میزان گوگرد در بنزین نسبت به قبل کم کردن چشمگیری پیدا کرده هست، گفت: در آخرین نمونه برداری های ما از بعضی از جایگاه ها میزان گوگرد ۵۰ تا ۱۰۰ ppm مشاهده شده است است البته یک جایگاه نیز ۴۰۰۰ هزار ppm نیز گوگرد در بنزین توزیعی خود داشته است که موردی بوده و باید بررسی شود که آیا این اتفاق افتاده است .

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که بنزن موجود در بنزین استانداردهای موجود را پاس می‌کند گفت: میزان گوگرد طبق

به گزارش ایسنا در جلسه کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران مقرر شد که نمونه برداری بعدی از جایگاه های سوخت با حضور نمایندگان شرکت پخش فراورده های نفتی تا قبل از سال تازه انجام پذیرد و نتیجه های آن در نخستین جلسه این کارگروه بعد از عید اعلام شود.

واژه های کلیدی: آخرین | ایران | بنزین | استاندارد | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs