مرکز جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

مرکز: جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی باید مجرم را رسوا کرد یا گناه پوشاند؟ ، دستور دادستان کل کشور راجع به پوشاندن جرایم ایرانشهر

دادستان کل کشور در سخنانی دستور داده عامل انتشار خبر تاجاوز به دختران ایرانشهری باید تعقیب شود چون جرایم را باید “مکتوم” کرد. می توان بررسی کرد آیا قاعده رسوا ک

باید مجرم را رسوا کرد یا گناه پوشاند؟ ، دستور دادستان کل کشور راجع به پوشاندن جرایم ایرانشهر

دستور دادستان کل کشور راجع به پوشاندن جرایم ایرانشهر/ باید مجرم را رسوا کرد یا گناه پوشاند؟

عبارات مهم : امنیت

دادستان کل کشور در سخنانی دستور داده عامل انتشار خبر تاجاوز به دختران ایرانشهری باید تعقیب شود چون جرایم را باید “مکتوم” کرد. می توان بررسی کرد آیا قاعده رسوا کردن مجرم (تشهیر) باید اجرا شود یا “بزه پوشی” کنیم؟

امروز حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد دستگاه قضایی عامل انتشار خبر تجاوز به گروهی از بانوان در ایرانشهر را تعقیب می کند.

او در سخنانی، با تاکید بر اینکه مسایل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسایلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد، به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند، تلویحا انتشار اخبار مربوط به تجاوز گروهی را محکوم کرد و گفت: “عامل انتشار خبر کذب تجاوز در ایرانشهر تحت تعقیب قرار می گیرد”.

باید مجرم را رسوا کرد یا گناه پوشاند؟ ، دستور دادستان کل کشور راجع به پوشاندن جرایم ایرانشهر

باید در نظر داشت دستور دادستان کل کشور راجع به مکتوم کردن جرایم حنسی، ریشه در قواعد فقهی دارد و به “بزه پوشی” در جرایم منافی عفت، تاکید زیادی شده است است ولی باید در نظر داشت بزه پوشی آینده نگری در شرع مقدس اسلام صرفا در خصوص جرایم منافی عفت که طرفین بزه به صورت تراضی مرتکب این گناه می شوند، آینده نگری شده است هست. در سایر جرایم به خاص جرایمی که موجب سلب آسایش و امنیت مردم و جامعه می شود، شرع مقدس در قالب حدود شرعیه و تعذیر بسیار محکم و قاطع واکنش‌ها کرده است ببه جدی که در حدیث معصوم آمده است اجرای یک حد از حدود الهی از 40 شب باران زیاد برکت دارد.

در قضیه تجاوز که فاقد تراضی بزه دیده هست، مسلما قضیه در قالب قاعده فقهی بزه پوشی نمی گنجد بلکه در صورتی که ارکان متشکله احراز جرم واقع شده است باشد، به خاص رکن سلب امنیت و آسایش عمومی باید دستگاه قضایی با عنوان برخورد شدید کند.

دادستان کل کشور در سخنانی دستور داده عامل انتشار خبر تاجاوز به دختران ایرانشهری باید تعقیب شود چون جرایم را باید “مکتوم” کرد. می توان بررسی کرد آیا قاعده رسوا ک

اما از نظر جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی و دستورات ائمه معصومین بایستی مجازاتهای شرعی در جایی اعمال شود که علل و عوامل ارتکاب جرم و گناه وجود نداشته باشد. به عبارت راحت تر شخصی که در انجام گناه و جرم دچار عسرت و محذوریت شده است هست، نمی توان جهت او مجازات تعیین کرد. در همین رابطه قاعده فقهی داریم به نام الضرورات تبیح المحذورات. هنگامی که شرایط اقتصادی، پرسشها معیشتی، بیکاری و قوانین دست و پاگیر ازدواج موجب شده است که جوانان به سمت ارضای شرعی و منطقی غرایز خود نروند و پرسشها اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر شیمیایی که عقل و خرد فرد را زایل می کند موجب شده است در هفته ها و ماههای گذشته شاهد گزارشهای متعدد زنای به عنف چه به صورت فردی یا گروهی، اعم از قربانی یا مجرم کبیر یا صغیر انتشار یافته است.

از نظر جرم شناسی همانگونه شدت یافتن مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و اعدام گسترده آنها موجب کم کردن این جرایم نشد و موجب شد قانونگذار در سیاست تقنینی جنایی خود تجدید نظر کرده و اعدام را به مجازات جایگزین تبدیل کند، اعمال مجازاتهای خشن جهت جرایم منافی عفت تا زمانی که بسترهای قانونی و اجتماعی جهت ارضای غرایز افراد فراهم نشود، هیچگاه پیشگیری و بازدارندگی نخواهد داشت.

یکی از فلسفه های تشهیر (مشهور کردن) بعضی مجرمان که موجب سلب امنیت جامعه شده است اند، جلوگیری از تجری بزهکار و سایر افراد مستعد این جرایم هست. هنگامی که در قرآنم می فرماید مجازات زناکار باید در حضور چند شاهد مومن صورت گیرد، فلسفه حکم شارع مقدس، جلوگیری از جرات یافتن افراد جهت ارتکاب این جرایم هست. ولی اگر بخواهیم از قاعده بزه پوشی که ارتباطی با جرایم سالب امنیت خانواده ها ندارد در این قضیه بهره ببریم، این امر موجب گستاخی و جرات مجرمان و افرادی که آمادگی این جرایم را دارند می شود. البته باید در کنار تشهیر و برخورد قاطع با این بزهکاران، علل و عوامل جسمانی و فرهنگی و اجتماعی کشانده شدن جوانان به این جرایم که در حال حاضر کشور را به سمت بحران جنسی سوق داده، برطرف شود.

باید مجرم را رسوا کرد یا گناه پوشاند؟ ، دستور دادستان کل کشور راجع به پوشاندن جرایم ایرانشهر

خبرآنلاین /امید سلیمی بنی

واژه های کلیدی: امنیت | انتشار | مجازات | خبر تجاوز | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs