مرکز جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

مرکز: جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نسخه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت باز کردن گره کور ترافیک پایتخت

قرار است پایتخت کشور عزیزمان ایران با برنامه ای اداره شود که شهردار در صحن شورا ارائه کرد و وعده اش تحقق «شهری زیست‌پذیر، شهروند همکاری پذیر» بود؛ در این برنامه

نسخه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت باز کردن گره کور ترافیک پایتخت

نسخه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت باز کردن گره کور ترافیک پایتخت

عبارات مهم : ایران

قرار است پایتخت کشور عزیزمان ایران با برنامه ای اداره شود که شهردار در صحن شورا ارائه کرد و وعده اش تحقق «شهری زیست پذیر، شهروند همکاری پذیر» بود؛ در این برنامه راهکارهایی جهت حل مسئله ترافیک نیز ارائه شده است هست.

به گزارش مهر، ترافیک یکی از بااهمیت ترین و قدیمی ترین چالش های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، پایتخت کشور عزیزمان ایران را با آلودگی هوا و ترافیک اش می شناسند. به همین علت است که سهم مهم بودجه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هر لحظه به حوزه ترافیک می رسد. کمبودواگن، عقب ماندگی تاریخی توسعه خطوط مترو، ناوگان اتوبوسرانی فرسوده، ترافیکی که صبح ها و غروب ها انگار نهایی ندارد. به اعتقاد کارشناسان مهم ترین راهکار جهت حل این مسئله توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت مترو است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید نقشه راهش جهت اداره راه پایتخت کشور عزیزمان ایران همان برنامه هایی است که در صحن شورای شهر ارائه کرده هست. ولی در این برنامه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران چه راهکاری جهت بازکردن گره کور ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کرده است؟

نسخه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت باز کردن گره کور ترافیک پایتخت

در برنامه محمدعلی افشانی هفت محور را جهت حل پرسشها ترافیکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد شده است که نخستین آن توسعه حمل ونقل عمومی هست، توسعه حمل و نقل پاک و غیرموتوری، ایجاد پیاده روها، پیاده راه‏ها، مسیرهای دوچرخه سواری، مدیریت تقاضای سفر، طراحی و تهیه برنامه عملیاتی کنترل هوشمند ترافیک، مدیریت عرضه تسهیلات حمل و نقل، ایجادارتباط بین کاربری زمین و حمل و نقل و تهیه برنامه عملیاتی ایمنی ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از دیگر برنامه های او جهت باز کردن گره ترافیک پایتخت است.

استیلای چند دهه ماشین محوری بر برنامه ریزی های شهری

قرار است پایتخت کشور عزیزمان ایران با برنامه ای اداره شود که شهردار در صحن شورا ارائه کرد و وعده اش تحقق «شهری زیست‌پذیر، شهروند همکاری پذیر» بود؛ در این برنامه

بر اساس برنامه های شهردار تهران، ریشه بی آخر ماندن ماموریت های ترافیکی سلطه نگاه ماشین محور بر اداره شهر هست. پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در زمینه حمل و نقل ترافیک که مشمول بر آلودگی هوا، تراکم ترافیک، کمبود حمل و نقل عمومی کارآمد و با کیفیت، پایین بودن ایمنی سفرهای درون شهری می شود، جهت همه مردم قابل احساس و درک است آیا که این پرسشها موجب کم کردن چشمگیر فضاهای زیست پذیرکه درخدمت آسایش شهروندان باشد، شده است است.

اما این پرسشها معلول یک علت اساسی ترهستند وآن استیلای چندین دهه ای خودرومحوری بر برنامه ریزی و مدیریت شهر است و بدیهی است در شهری که برنامه ریزی، خودرومحور باشد، انسان ها در اولویت اول قرار نمی گیرند و باعث می شود که همه این پرسشها ایجاد شود.

بر اساس این برنامه مقایسه میزان توسعه شبکه معابر و شبکه حمل و نقل عمومی با اسناد بالادستی نشان دهنده آن است که تقریباً همه توسعه شبکه معابر آینده نگری شده است جهت سال افق (۱۴۰۴) به انجام رسیده و علاوه بر آن اقدام به توسعه هایی فراتر از این دو سند در دستور کار قرار گرفته هست. درحالی که در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی انبوه بر، حدود ۵۰% عقب ماندگی از برنامه ۵ ساله وجود داشته است.

نسخه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت باز کردن گره کور ترافیک پایتخت

۹ چالش ترافیکی پایتخت

افشانی در برنامه هایش به آسیب توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرده و از عدم وجود مطالعات منسجم جهت توسعه حمل و نقل عمومی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (علیرغم وجود مطالعات پراکنده)، پرسشها مربوط به تأمین منابع مالی جهت زیاد کردن ونوسازی ناوگان اتوبوسرانی، زیاد کردن واگن مترو، توسعه و تکمیل خطوط مترو، عدم پوشش مناسب شبکه حمل و نقل عمومی در وضع موجود، کمبود ظرفیت و مطلوبیت در شبکه حمل و نقل عمومی به خاص درساعات اوج ترافیک، عدم وجود طرح توسعه هدفمند شبکه حمل ونقل عمومی درراستای سیاست ها ی توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهای اقماری و درنظرنگرفتن سیاست های حمل و نقل انسان محور درتوسعه حمل و نقل عمومی به عنوان بااهمیت ترین دلایل مطلوب نبودن حمل و نقل عمومی عنوان می کند.

در این برنامه به آسیب های موجود درتوسعه حمل و نقل پاک و غیرموتوری هم اشاره شده است ومهم تر ین چالش ها ی توسعه حمل و نقل پاک و غیرموتوری، عدم وجود پیاده ‏رو مناسب واستاندارد درحاشیه بسیاری ازمعابرشهر تهران، عدم توجه به عبورومرورعابرپیاده، سالمندان و معلولان در طرح ها ی شهرسازی و عمران شهری، عدم وجود مسیرهای مناسب و ا یمن دوچرخه سواری در حاشیه معابر محلی و شریانی، عدم وجود برنامه منسجم و عملیاتی جهت توسعه دوچرخه سواری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تأکید بر مسیرهای کوتاه و حتی به عنوان فیدرحمل و نقل عمومی وعدم توجه جدی به عنوان آلودگی صدا علیرغم تشکیل کارگروه ها ی مقطعی، عنوان شده است است.

قرار است پایتخت کشور عزیزمان ایران با برنامه ای اداره شود که شهردار در صحن شورا ارائه کرد و وعده اش تحقق «شهری زیست‌پذیر، شهروند همکاری پذیر» بود؛ در این برنامه

نسخه افشانی جهت بازکردن گره کور ترافیک پایتخت، توسعه و تکمیل حمل و نقل عمومی با تأکید بر سامانه های ریلی هست. به اعتقاد افشانی، توسعه حمل و نقل عمومی مشمول بر توسعه در یک نظام چند لایه ای می شود که لایه اول و مهم آن، خطوط ریلی به عنوان ستون فقرات سیستم حمل و نقل شهراست که با سامانه نیمه انبوه بر نظیر اتوبوس تندرو (BRT) تکمیل می شود. لایه دوم خطوط تغذیه کننده مشمول بر اتوبوس های معمولی است که مورد نیاز است با بهره گیری از تسهیلاتی نظیر خطوط خاص ای اولویت حرکتی پیدا کنند و دسترسی شهروندان را به لایه اول برقرار سازند.

در لایه سوم خطوط اتوبوس و مینی بوس محلی قرار می گیرد که عمدتاً به سفرهای کوتاه برد و برطرف نیازهای درون منطقه ای تخصیص داده شده است می یابد. ضمن این که هر چند می توان تاکسی های خطی را در این لایه بندی در نظر گرفت ولی با توجه به اسناد بالادستی و در جهت کم کردن وابستگی سیستم حمل و نقل شهر به این گونه، باید برنامه ها بر مبنای کم کردن تقاضای تاکسی و پوشش عمده تقاضا با سایر گونه های باشد. افشانی تاکید دارد که طرح جامع حمل و نقل ترافیک نیاز به بازبینی دارد و باید در این بازبینی بر توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت مترو توجه خاص ای شود.

نسخه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت باز کردن گره کور ترافیک پایتخت

خطوط اقماری در اولویت قرار گیرد

او در برنامه هایش به توسعه خطوط اقماری هم توجه کرده و اعتقاد است : حمل و نقل همگانی، بااهمیت ترین روش جهت برخورد با معضل ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. ولی باید به این مسئله مهم هم توجه داشت که نباید پایتخت کشور عزیزمان ایران را به عنوان یک قطعه مجزا و منفرد محسوب کرده ، بلکه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران تعریف شده است هست، منطقه ای که شهرهای کرج، پردیس، پرند، اسلامشهر، بومهن و رودهن و شهرهای دیگر جزو آن هستند و هر روز چند میلیون سفر از این شهرها به پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام می شود و به علت فقدان زیر ساخت حمل و نقل همگانی مناسب، این سفرها که نسبت حجم به ظرفیت مسیرهای ورودی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در شرایط بحرانی قرار داده هست، از طریق وسیله نقلیه شخصی انجام می شود و این وسایل در داخل شبکه معابر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم تردد می کنند و پرسشها بیشتری را جهت شهر ایجاد می کنند. لذا مورد نیاز است که با همکاری دولت، احداث شبکه ریلی شهرهای اقماری در اولویت قرار گیرد.

عقب ماندگی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه حمل و نقل پاک

او جهت حوزه ترافیک ۵ راهکار پیشنهاد می دهد : تکمیل شبکه خطوط مترو باتوجه خاص به خطوط اکسپرس، جلب همکاری بخش شخصی ازطریق طراحی وارائه بسته های جالب اقتصادی سرمایه گذاری و همکاری و پرداخت یارانه حمل مسافر به شرکت ها، ایجاد خطوط ر یلی سبک جهت تکمیل پوشش ریلی درمناطق متفاوت شهر به خاص درپهنه های گردشگری واقتصادی، یکپارچه سازی شبکه حمل و نقل عمومی به تناسب مسیرهای عبوری با بکارگیری تمامی ظرفیت ها، اعمال اصلاحات در نظام کاربری زمین متناسب با توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل پاک و انسان محور با تمرکز بر پیاده محوری، دوچرخه سواری و موتور برقی ۵ اولویت های ترافیکی جهت حل چالش های موجود پایتخت هستند.

به اعتقاد تیم تدوین کننده برنامه های افشانی بخش مهمی از عقب ماندگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به شهرهای پیشرفته دنیا، در بخش حمل و نقل پاک و غیر موتوری هست. از آنجا که میانگین طول سفرهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ۱۵ کیلومتر هست، نمی توان مثل بعضی شهرها به سفرهای کاملاً غیرموتوری فکر کرد، و می توان با تمرکز بر پاره سفرهای پیاده و دوچرخه این مدهای حمل و نقل را درشهر با حجمی قابل توجه ایجاد کرد و در گام های بعدی به توسعه آن و استفاده در سفرهای منطقه ای و کوتاه فکر کرد. از طرف دیگر، یک بخش دیگر از توسعه حمل و نقل پاک ترویج وسایل با آلا یندگی کمتر است.

وی در عنوان مدیریت تقاضای سفر مجموعه راهکارهایی که در این مدت از سوی کارشناسان ترافیک پیشنهاد شده است و بعضی اجرایی شده است و تعدادی نیز در بایگانی معاونت ترافیک در حال خاک خوردن است را پیشنهاد داده، به اعتقاد افشانی، مدیریت تقاضای سفریک عنوان کلی جهت تمام سیاست ها ی مدیریتی سلبی و ا یجابی درحوزه ترافیک شهری هست. سیاست هایی نظیر ایجاد محدودیت عبورو مرور برا ی وسایل نقلیه شخصی در بعضی معابر (محدوده ها ی طرح ترافیک و زوج و فرد)، مدیریت هدفمند پارک خودرو، ساعات کار شناور، ا یجاد خطوط پرسرنشین (HOV) در بزرگراه ها و معابر شهری پرتراکم، مد یر یت خطوط عبوری یا همان خطوط برگشت پذیر، قیمت گذاری سوخت و اعطای سوبسید سوخت به خودروها ی حمل و نقل عمومی، اخذ عوارض از وسایل نقلیه شخصی و بسیاری از روش های مدیریت حمل و نقل و ترافیک در جهت محدود کردن استفاده از وسایل نقلیه شخصی و تشویق شهروندان به استفاده از وسا یل نقلیه عمومی صورت می گیرد.

به عبارت دیگر در عین حال که توسعه حمل و نقل همگانی به عنوان یک اقدام ایجابی در دستور کار قرار می گیرد، باید جهت بعضی کارهای سلبی را هم (به عنوان یک اقدام مکمل) برنامه ریزی کرد که بحث سیاست های قیمت گذاری و ایجاد ناحیه های بدون اتومبیل و اولویت به خودروهای پرسرنشین از همین دست کارهاست.

پیاده سازی این روش از طریق، زیاد کردن هزینه های مستقیم سفربا وسیله نقلیه شخصی با استفاده از ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضای سفر، ایجاد خطوط و یژه خودروهای پرسرنشین، ارائه مشوق های مؤثر برا ی توسعه خدمات الکترونیک، طرح ساعات کار شناور و یا عوض کردن وقت شروع به کار و احیاء سرویس ادارات جهت کنترل حجم سفرهای اضطراری کاری در ساعات اوج تردد امکان پذیر کرد.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | مدیریت | برنامه | ترافیک | مدیریت | برنامه ریزی | حمل و نقل عمومی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs