مرکز جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

مرکز: جراحي نوزاد دوقلوها نوزادان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف مُسکن ها در مادران به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

محققان هشدار داده اند مصرف مُسکن ها در طول بارداری قدرت باروری کودک را در سنین اوج کم کردن می دهد. 

مصرف مُسکن ها در مادران به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

مصرف مُسکن ها در مادران به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

عبارات مهم : محققان

محققان هشدار داده اند مصرف مُسکن ها در طول بارداری قدرت باروری کودک را در سنین اوج کم کردن می دهد.

به گزارش مهر، محققان دریافتند این نوع داروها با تاثیر بر DNA بر قدرت باروری نسل های بعد هم تاثیر می گذارند.

یافته ها نشان می دهد بعضی داروهای مُسکن نظیر استامینوفن باید با احتیاط در طول بارداری مصرف شوند.

مصرف مُسکن ها در مادران به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

در حال حاضر تاکید می شود که زنان باردار باید استامینوفن را با کمترین دوز ممکن و در صورت ضرورت مصرف کنند. همچنین باید از مصرف ایبوپروفن در طول بارداری اجتناب شود.

دانشمندان دانشگاه ادینبرگ بریتانیا، تاثیرات استامینوفن و ایبوپروفن را بر روی نمونه بیضه و تخمدان جنین انسان بررسی کردند.

محققان هشدار داده اند مصرف مُسکن ها در طول بارداری قدرت باروری کودک را در سنین اوج کم کردن می دهد. 

مطالعات نشان داد بافت های انسانی قرارگرفته در معرض هر یک از این داروها به مدت یک هفته در محیط آزمایشگاه موجب کم کردن سلول های ایجادکننده اسپرم و تخمک شد.

تخمدان های قرارگفته در معرض استامینوفن به مدت یک هفته بیش از ۴۰ درصد سلول های کمتر تولیدکننده تخمک داشتند. بعد از قرارگیری در معرض ایبوپروفن، تعداد این سلول ها به نصف کم کردن یافت.

این مسئله بسیار حائز اهمیت است چراکه تمامی تخمک های دختران در درون رحم در وقت جنینی تولید می شود، از اینرو اگر نوزادان دختر با تعداد کمتر تخمک متولد شوند می تواند منجر به یائسگی زودهنگام آنها شود.

مصرف مُسکن ها در مادران به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

محققان در مورد نوزادان پسر هم مشاهده کردند که تعداد سلول های تولیدکننده اسپرم بعد از قرارگیری در معرض مُسکن ها کم کردن یافته بود.

به گفته محققان، به نظر می رسد تاثیر مُسکن ها بر سلول های تولیدمثل احتمالا ناشی از عملکرد آنها بر مولکول های موسوم به پروستاگلاندین هاست که نقش اساسی در تخمدان ها و بیضه ها دارند.

محققان هشدار داده اند مصرف مُسکن ها در طول بارداری قدرت باروری کودک را در سنین اوج کم کردن می دهد. 

واژه های کلیدی: محققان | نوزادان | بارداری | استامینوفن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs